Privacyverklaring

 

Inleiding
The Organizing Boutique neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met hello@theorganizingboutique.nl.

Wie is The Organizing Boutique?
The Organizing Boutique is de eenmanszaak The Organizing Boutique, kantoorhoudende te (3452ST) Vleuten aan de Siertuinlaan 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30245620.
Wanneer The Organizing Boutique jouw persoonsgegevens verwerkt, is The Organizing Boutique de verwerkingsverantwoordelijke.

Beveiligde verbinding
Alle gegevens die je met ons deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.

Welke gegevens worden er verzameld?
The Organizing Boutique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres (geanonimiseerd);
• Locatiegegevens;
• Internetbrowser en apparaat type;
• Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren;
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door invulling van het contactformulier op onze website, in correspondentie en/of telefonisch.

Persoonsgegevens minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@theorganizingboutique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
The Organizing Boutique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het verlenen van de dienst zelf
• het uitvoeren van de overeenkomst
• facturatie en financiële administratie
• marketing- en communicatie activiteiten

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
The Organizing Boutique verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): ‘Uitvoering van de overeenkomst’ en ‘Gerechtvaardigd belang’.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
The Organizing Boutique bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
The Organizing Boutique heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Delen met derden
The Organizing Boutique verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Analyse websitebezoek
Op de website van The Organizing Boutique worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (o.a. IP-adres van jouw computer (geanonimiseerd), tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt), die gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The Organizing Boutique gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

The Organizing Boutique maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om deze te kunnen optimaliseren en hoe effectief de Adwords-advertenties van The Organizing Boutique bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Organizing Boutique heeft hier geen invloed op. The Organizing Boutique heeft Google geen toestemming gegeven om via The Organizing Boutique verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij The Organizing Boutique over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij The Organizing Boutique. Je kunt verzoeken dat The Organizing Boutique je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om The Organizing Boutique te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van The Organizing Boutique of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van The Organizing Boutique te verkrijgen. The Organizing Boutique zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat The Organizing Boutique je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door The Organizing Boutique
Een verzoek kan verstuurd worden naar hello@theorganizingboutique.nl. The Organizing Boutique zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat The Organizing Boutique een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien The Organizing Boutique je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt The Organizing Boutique ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van The Organizing Boutique worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop The Organizing Boutique je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar hello@theorganizingboutique.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop The Organizing Boutique jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar hello@theorganizingboutique.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.